پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ - 18 Aug 2022
شركت مهندسي خطوط لوله توانا
نام شرکت: مهندسي خطوط لوله توانا / نوع محصولات: طراحي ، توليد و اجراي سيستم هاي كنترل خوردگي حفاظت كاتدي و پوشش هاي عايقي ضد خوردگي/ تلفن: 0216691151 / آدرس: ایران , تهران , بلوار کشاورز, پلاک 358