يکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ - 16 Jun 2019
سرامیک شمسه
نام کارخانه: سرامیک شمسه/ نوع محصولات: تولید انواع ظروف سرامیکی / تلفن: 02633418814 / آدرس: کرج,محمد شهر,خیابان چمن,انتهای چمن,خیابان بهرامی شمالی نبش کوچه سنبل , پلاک 2 و 44
۰
يکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۱

طراحی و تولید ظروف سرامیک شمسه+عکس

طراحی و ترکیب جدید از ظروف قمقمه ای شکل دوره اشکانی که با حذف دسته ها به سادگی مطلق رسیده
طراحی و تولید ظروف سرامیک شمسه+عکس
توليد ايرانی:
فرمهــای طراحــی بشــقابهای قــرن چهــارم نیشــابور
چنـان بـه کمـال بوده انـد کـه نیـاز بـه هیـچ تغییر فرمـی ندارنـد و فقـط بـازی بـا رنـگ ولعـاب هو یتـی امـروزی بــه آنهــا میدهــد طراحی و ترکیب جدید از ظروف قمقمه ای شکل دوره اشکانی که با حذف دسته ها به سادگی مطلق رسیده
در طول تاریخ ایران گاو به نشانه قدرت ، همیشه دیده شده است.

گاوهای معروف به املش تا نقش برجسته های هخامنشی تخت جمشید چه بصورت ظروف آئینی و و چه بصورت نقوش تزئینی نقش و حجم گاو الهام بخش هنرمندان بوده است
بــا الهام از نقــوش بکاررفتــه در آثــار زر یــن فــام دوره ایلخــانی کــه بصــورت حجــم درآمده انــد.
 
کد مطلب: 4488
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *