چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ - 22 May 2019
۰
چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۶

تشکیل شورای عالی فرهنگ کار و تولید با مسئولیت رییس جمهور

دکتر مجتبی زارعی استاد دانشگاه تربیت مدرس و رییس سازمان بسیج اساتید کشور در زنجان گفت: سیاستگذاری‌های شبه مدرن و سازمان کار دولت با ظرفیت‌های ایرانیان سنخیت ندارد؛ باید از طریق نیروی ملّی و انقلابی بسیج به طراحی سازمان کار جدیدی برای دولت ایرانی اقدام کرد.
تشکیل شورای عالی فرهنگ کار و تولید با مسئولیت رییس جمهور
به گزارش توليد ايرانی؛ رییس سازمان بسیج اساتید کشور که باموضوع «چرا لیبرالها، ناسیونالیست‌ها و تکنوکرات‌ها و روشنفکران ایرانی فاقد تاریخ فداکاری ملّی اند؟ بررسی جوهره فداکاری در نیرو‌های ایرانی تاریخ معاصر ایران» و در آئین نکوداشت هشتمین سالگرد شهادت استاد شهید دکتر شهریاری در جمع نخبگان و استادان دانشگاه‌های زنجان سخن می‌گفت، بیان داشت: از حیث ارزش‌شناختی، فداکاری در خلاء صورت نمی‏پذیرد و مبتنی‌بر منظومه‌ای از شناخت و معرفت معقول است؛ فداکاری چنانکه با ارکان هستی شناختی، معرفت شناختی، انسان شناسی، زیبایی شناسی و مبانی و مؤلفه‌های سیاست شناسی متعالیه پشتیبانی نشود قوام و استمرار پیدا نکرده و به عملیاتی کور، متهورانه، هرج و مرج طلبانه، متکبرانه، تمامیت خواهانه و مستبدانه تقلیل می‌یابد.

وی افزود: فداکاری اصیل و غایتمند، عملی زیبا، اخلاقی و اسلامی است که با مبادی معرفت شناختی سکولار و پوزیتیویستی حاکم بر نحله‌های لیبرال، ناسیونالسیم، سوسیالیسم، تکنوکراسی و جریان‌های رایج روشنفکری سنخیت منطقی و سازگاری اجتماعی ندارد؛ کما اینکه لیبرال دموکراسی مسلط کنونی موجد ایثار نیست و دوام ظاهری اش به مؤلفه‌های غیر فداکارانه‌ای مبتنی است.

دبیر انجمن اسلامی علوم سیاسی و روابط بین الملل ایران در تبیین معرفت شناسانه نیرو‌های سیاسی تاریخ معاصر ایران و نسبتشان با عملیات‌های فداکارانه گفت: جریان روشنفکری شبه مدرن ایرانی به دلیل فقدان خلوص ایدئولوژیک و پذیرش ولایت عقل مدرن و ابزاری در طول تاریخ جدید ایران هیچگاه حامل عملیات فداکارانه‌ای به سود ایرانیان نبوده است؛ بلکه همواره برآن بود تا با قربانی کردن سنت‌ها و میراث‌های کهن و معنوی به عملیات‌های معرفتی ـ انتحاری شرق شناسانه به سود مدرنیته و الگو‌های مدرنیزاسیون دست زند. این جریان هیچگاه به نفع ایرانیان اقدام نکرد و خسارتی را متحمل نشد بلکه علیه الفبا، خط الرسم ایرانی ـ اسلامی و شریعت محمدی (ص) اقدام کرد و گفت؛ مسجد همان کلیساست و آخوند همان کشیش و باید اسلام را به سبک الهیات مسیحی اصلاح کرد.

وی در تبیین نسبت جریان ناسیونالیسم و فداکاری افزود: جریان ناسیونالیسم ایرانی از ایران گرایی پهلویستی تا نظریه پردازان سلطنت ایرانشهری از گذشته تاکنون هم هیچ وقت در تاریخ ایران برای ایرانیان کارسازی فداکارانه نداشته است؛ جابجایی آمرانۀ دالّ مرکزی قوام هویت ملّی از اسلام به عنصر خاک و نژاد و اصرار بر نظریۀ ایرانشهری به جای دین و شریعت حکیمانۀ اسلامی، فاقد توانمندی برای حفظ کرامت ایرانی و محافظت از جغرافیای ایران شد؛ اشغال حقارت بار ایران از سوی قوای روس و انگلیس و آمریکا، ناتوانی، ضعف نفس و تبختر در نگهداری دولت ملّی گرای مصدق، پذیرش ننگ قانون کاپیتولاسیون و تحقیر ایرانیان مقابل متجاوزان و مستشاران آمریکایی و ناتوانی روش شناسی مدیریت ادعایی لیبرال ـ. اشکانی بنی صدر در حفظ آب و خاک کشور و تا تولید نظریۀ جعلی زوال اندیشۀ سیاسی در ایران در این زمره اند؛ تسلیم، اسارت و پذیرش ذلت و فرار از مقابل متفقین، کودتاچیان آمریکایی، حزب بعث و... به جای مقاومت، مبارزه و محافظت از ایران از صحنه‌های تراژیک تاریخ معاصر ایران است.

دکتر زارعی در نسبت دیوانسالاران، تکنوکرات‌ها و فداکاری افزود: دیوان سالاران و تکنوکرات‌های حامل اندیشه موسوم به اصلاح دموکراتیک هم به دلیل التقاط فکری فاقد روحیۀ سلحشورانه، جهادی و تلاش شبانه روزی برای رشد و توسعه ایران بودند، ننگ معاهدات ملّی و فراملّی در واگذاری امکان‌ها و ظرفیت‌های جغرافیای ایران عصر قاجار و پهلوی در این زمره اند؛ امّا این وضعیت گفته شده در بروکرات‌های دوران پسا انقلاب دگرگون شد؛ این دوره‌ها که دولت‌های مرحوم رفسنجانی تا خاتمی را شامل می‌شود هم غالباً عملیات‌های التقاطی به سود سیاست‌های مسلط جهانی در ادارۀ تودۀ مستضعف و شکل دهی شبکه‌ها و جامعه مدنی ناهمسو با سرشت هویت ملّی ایرانیان را رقم زدند؛ دولت سالاری به جای مردم سالاری، تبارگرایی به جای شایسته سالاری و قبض مشارکت توده و بسط ید خواص پرخرج و کم فایده و بی توجهی به برنامه ریزی برای گذار از نفت پایگی اقتصاد ایران در کنار بی اعتنایی به ظرفیت‌های گسترده جغرافیایی، دینی، فرهنگی و ... از پیامد‌های این جریان فاقد احساسات فداکارانه بوده است.

چنانکه ملاحظه می‌شود روشنفکران، ناسیونالیست‌ها و تکنوکرات‌ها نیرو‌هایی در تاریخ معاصر ایران هستند که به دلیل نوع نگاه هستی شناختی، انسان شناختی و ارزش شناسی، هرگز با گوهر وجودی فداکاری به سود ایران اسلامی میانه‌ای نداشته اند.

دکتر زارعی درباره ظهور ظهور و بروز نیروی انقلابی و ملّی بسیج مستضعفین در تاریخ معاصر ایران و نسبت آن با مؤلفه‌های فداکارانه افزود: این نیروی نوین بر پدیده‌های ایران، منطقه و جهان تأثیر گذاشت و منجر به تولید رابطه‌های جدیدی در قدرت سیاسی - اجتماعی ایران شد، زیرا با نگاهی دقیق به این روابط نوظهور می‌توان گفت که نیروی مقاومت ملّی بسیج، تأخیرات تاریخی در قطعه‌های مختلف و کاستی‌های نیرو‌ها و جریانات گوناگون را جبران کرد.

استاد دانشگاه تربیت مدرس در تشریح مبانی و‌مؤلفه‌های فداکارانه این نیروی ایرانی اسلامی گفت: دلیل ظهور و بروز این نیروی ملّی- انقلابی در وهلة اول همانا خودبسندگی معرفتی و ایدئولوژیک بود یعنی دلبستگی به اسلام به عنوان مبنای عمل.
وی افزود: با نگاهی به مهمترین آوردگاه تاریخی مواجهه نیروی ملّی بسیج یعنی جنگ تحمیلی حزب بعث و غرب سیاسی و شرق سیاسی معلوم می‌شود که کنشگری این نیروی لایزال الهی و برآمده از جریان عمومی ملّت در سال‌های نخستین پس از انقلاب اسلامی و تاکنون، حاوی عملیات‌های فداکارانه به سود هویت دینی- ملّی، جغرافیا و حفاظت از طهارت نژادی ایرانیان بوده است.

رییس سازمان بسیج اساتید کشور گفت: جابجایی مدیریت انقلابی به جای مدیریت لیبرالی جنگ در سال‌های نخست دفاع مقدس مقابل دشمنان، بومی سازی روش شناسی دفاع مقابل دشمن، دور زدن سازمان‌های اداری کرخت و شبه مدرن مسلط کنونی برای اداره امور مردم و ورود به صحنه‌های جدید خودکفایی ذیل صنایع دفاعی از جمله اقدامات این نیروی ملّی و درون زا بوده است.

دکتر زارعی در تشریح روش شناسی حلّ المسائلی بسیج مستضعفین به خصوص بسیج استادان و نخبگان گفت: نیروی ملی، راهبردی و انقلابی بسیج، به خصوص بسیج نخبگان و استادان با روش شناسی جدید بر آن است که باید پس از این نیرو‌های سیاسی و اجتماعی ایران را در نسبت با قوه و فعل هویت ملی-اسلامی ایران دید.

حامیان این روش شناسی «رجال صدقوا» هستند؛ که حاضرند در راه علم، فن آوری و پیشرفت ایران جان خود را برای رشد ملی اعطا کنند؛ شهدای علمی یعنی همین شهید شهریاری ها، چمران ها، کاظمی آشتیانی ها، تهرانی مقدم ها، روشن ها، علی محمدی‌ها و ... در این زمره اند.

وی افزود: استادان بسیجی برای نیل به دانشگاه اجتماعی و مسئله محور و اتخاذ رویکرد حلّ المسایلی تا سرحد جان پای کارند، همان طور که شهدای حرم در حلّ مسئله امنیت ملی ایران درخشیدند و درگیری‌ها را از جداره این مرز و بوم دور کردند.

با این روش شناسی می‌شود همه امکان‌ها و ظرفیت‌ها را برای سازندگی بسیج کرد.
وی درباره موانع تحقق این روش شناسی گفت: الان بزرگترین مانع بسیج سازندگی چیست؟ بزرگترین مانع بسیج علمی چیست؟ به نظر استادان بسیجی عدم همراهی جریان بروکراسی و مدیران تکنوکرات، بزرگترین مانع برای نیل به تبدیل ایران به کارگاه بزرگ سازمدگی و رسیدن به دانشگاه اجتماعی و مسأله یاب و ارائه کننده راه حلها، ساختار‌های بروکراتیک و رسمی دیوانسالاری و علم هستند.
رییس بسیج اساتید کشور در راستای عبور از وضعیت گفته شده خطاب به دولت و رییس جمهور گفت: برای تبدیل ایران به قدرت برتر منطقه‌ای و جهانی پیشنهاد می‌کنیم رییس جمهور با نسبت به راه اندازی شورای عالی فرهنگ کار و تولید با مسئولیت مستقیم خود اقدامات عاجلی را طراحی نماید، زیرا اکنون کشور به کار و تلاش نیاز دارد، اما کار و فرهنگ کسب و کار و تولید در وضعیت فعلی جزو متن حکمرانی‌ها و سیاستگذاری‌ها نیست؛ در حالی که انبیای الهی و سلسله حاملین نبوت و امامت قبل از رسالت و هدایت، خود کارگر بودند. پس زمان آن است که از تعریف صرفاً حقوقی کارگر عبور کنیم و تعریف تکوینی کار و کارگری را هم به ادبیات اداره کشور و سازمان دولت اضافه نماییم؛ زیرا کار مخصوص کارگران متعارف و زحمتکش نیست؛ بلکه دولت خود باید کارگر شود و اکنون وقت تحول در سازمان اداری دولت ایرانی فرا رسیده است؛ یعنی همانطور که اسلام و نیرو‌های انقلابی، سازمان و سرشت هویت ملّی را ارتقاء بخشیده و متناسب با شأن ایرانیان رشد دادند.
دولت هم باید از دولت داری، بنگاه داری، دانشگاه داری و پارلمان داری عبور کند و از موضع ظرفیت سازی و ظرفیت گرایی به منابع مادی و معنوی کشور تغییر جهت دهد.
کد مطلب: 5262
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *