توليد ايرانی 20 آذر 1396 ساعت 10:41 http://www.tolideirani.com/news/1357/تولید-فرش-دستبافت-ایرانی-دستگاه-دانش-بنیان-عکس -------------------------------------------------- عنوان : تولید فرش دستبافت ایرانی با دستگاه دانش بنیان + عکس -------------------------------------------------- یکی از شرکت‌های دانش بنیان موفق به تولید دستگاهی شده است که به جای انسان فرش دستباف تولید می‌کند. متن : تولیدایرانی:همه ما فرش دست بافت را فرشی می دانیم كه توسط دستان هنرمند فرش باف، بافته شده است اما امروزه یكی از شركت های دانش بنیان این سنت دیرینه را تغییر داده و دستگاهی تولید كرده است كه به جای بافنده فرش را می بافد. مدیر این شركت دانش بنیان در خصوص این دستگاه فرش باف اظهار كرد: این دستگاه دقیقا همان كاری را می کند كه یک بافنده انجام می دهد به این صورت كه نقشه فرش را اتوماتیک وار می خواند و گره های فرش را می زند. افزایش سرعت فرش بافی با دستگاه دانش بنیان وی با اشاره به این موضوع كه سرعت بافت فرش توسط این دستگاه بالا رفته است، گفت: حدود ٢٠ روز زمان لازم است تا یک فرش توسط بافنده بافته شود اما به همراه این دستگاه بافندگی این زمان بسیار كاهش یافته است. این مدیر با اشاره به این موضوع كه هریک از این دستگاه ها به یک كارگر احتیاج دارند، بیان كرد: به همراه این دستگاه و برای بافت فرش دیگر نیاز به تعداد زیادی كارگر نیست، زیرا هر دستگاه تنها به یک اپراتور احتیاج دارد تا هنگامی كه رنگ و گره ردیف تمام شد كارگر پود را بزند. وی یادآور شد: بسیاری از مردم فكر می كنند چون فرش توسط دستگاه ساخته می شود پس دستباف نیست و این فرش ماشینی می شود اما باید تاكید كنم كه به این صورت نیست، زیرا گره و تار و پود و به طور كل بافت فرش به صورت دستباف است و تنها تفاوتش این است كه به جای بافته شدن از سوی انسان توسط دستگاه بافته می شود.