توليد ايرانی 20 بهمن 1398 ساعت 16:08 http://www.tolideirani.com/news/17694/ایران-بیستمین-تولیدکننده-زیتون-دنیا -------------------------------------------------- عنوان : ایران بیستمین تولیدکننده زیتون دنیا -------------------------------------------------- مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی ضمن اشاره به سطح زیر کشت این محصول از رتبه جهانی ایران در تولید زیتون خبر داد و گفت: ایران در جایگاه ۲۰رتبه بندی جهانی تولید زیتون قرار دارد. متن : تولید ایرانی: رحمت الله پریچهر در نشست امروز خود تصریح کرد: استان های زنجان، فارس، گلستان، قزوین و سمنان بیشترین سطح زیرکشت زیتون را دارند و براساس آمار امسال، سطح زیرکشت این محصول ۹۲ هزار و ۶۳۰ تن بوده که تولید خود زیتون ۱۴۷ هزار و ۲۲۴ تن و تولید روغن آن ۱۱ هزار و ۶۴۸ تن بوده است و رتبه جهانی ایران در تولید زیتون عدد ۲۰، در سطح زیرکشت عدد ۱۶ و به طور کل رتبه جهانی در عملکرد عدد ۱۲ است.