توليد ايرانی 16 تير 1397 ساعت 9:53 http://www.tolideirani.com/product/2926/دفاتر-کلاسوری-ایرانی-اسلامی-گروه-تولیدی-برگ -------------------------------------------------- عنوان : دفاتر کلاسوری ایرانی اسلامی گروه تولیدی برگ -------------------------------------------------- متن : تولیدایرانی:دفاتر کلاسوری 100 برگ با مغز MDF در سه سایز:26 حلقه-20حلقه و 6حلقه جیبی میباشد.