تخریب ویلای دختر وزیر سابق

12 اسفند 1397 ساعت 12:06

با دستور رئیس حوزه قضایی لواسانات و در اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ نسبت به تخریب حدود ۱۰۰۰ متر بنای غیر مجاز دختر وزیر سابق در لواسان اقدام شد.کد مطلب: 7216

آدرس مطلب: http://www.tolideirani.com/gallery/7216/1/تخریب-ویلای-دختر-وزیر-سابق

توليد ايرانی
  http://www.tolideirani.com