پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸ - 27 Feb 2020
رنگ سالی فام
نام کارخانه:رنگ سالی فام/نوع محصولات:تولید رنگ پودری الکترو استاتیک/تلفن تماس:08645253209/آدرس:تهران کیلومتر ۸۰ اتوبان تهران – ساوه، شهرک صنعتی مامونیه
رنگ های طرح دار و خاص سالی فام
۲۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۱