پنجشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۹ - 9 Apr 2020
بناشریف
نام شرکت: بنا شریف/ نوع محصولات شرکت: شرکت دانش بنیان و گروه توسعه خودروهای الکتریکی بناشریف/ شماره تماس کشرکت: 02166756974/ آدرس شرکت: تهران، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان بابی ساندز، پلاک 42، واحد 2
نمونه موتورسیکلت های برقی شرکت بنا شریف+عکس  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۱ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۰