يکشنبه ۳ تير ۱۳۹۷ - 24 Jun 2018
شرکت خدمات حفاری فخر خرمشهر
نام شرکت: فخر خرمشهر/ خدمات شرکت: خدمات حفاری / تلفن شکرت: 06153340870 / آدرس شرکت: آبادان، شهرک صنعتی فاز یک صنعت هشت